Welkom bij Hersense
HersenseHersenseHersense
06 21 57 47 91
06 36 10 96 62

Kom voor ‘de verandering’ eens bij ons langs!

Het afgelopen jaar was een jaar met grote veranderingen. We moesten snel investeren in digitaal (samen)werken. Tijd om even stil te staan en te kijken naar de huidige stand van zaken en hoe nu verder. Het werken aan adoptie van de veranderingen is volgens ons de uitdaging van het komende jaar: “Hoe zet je en houd je de medewerkers in hun kracht en help je ze bij het hybride werken?”

Kom voor informatie over deze verandering bij onze stand op het corporatieplein langs. Wij ondersteunen corporaties bij implementaties en procesoptimalisaties, van ERP tot en met 365. Verandering, adoptie en communicatie zijn belangrijke onderdelen in onze methodiek. We gaan hierover graag met je in gesprek. 

Bij ons is het altijd prijs wanneer je een balletje durft op te gooien over wellicht één van onderstaande thema’s.

De medewerker in de kracht zetten

De medewerkers in hun kracht zetten en houden én een geslaagde functionele implementatie doorlopen betekent dat je een solide brug moeten slaan tussen de veranderingskundige opgave en de implementatie. Hierbij zijn communicatie en adoptie sleutelwoorden. Ben je benieuwd hoe wij dat doen in onze implementatiemethode op basis van Agile, Lean en projectmatig werken? Dan ben je bij ons van harte welkom!

I&A-Beleid

Veel corporaties herijken het I&A-beleid eens in de 4 jaar. Het afgelopen jaar is het digitaal (samen)werken in sneltreinvaart uitgerold. De I&A-beheerorganisatie heeft er veel werk aan. Zelf doen en uitbesteden zijn actuele thema’s. Vraagstukken als de integratie tussen de Microsoftproducten als Teams en SharePoint in relatie tot het huidige ERP-systeem staan op de agenda. Er ontstaan nieuwe wensen ten opzichte van de partner waarbij de kantoorautomatisering is geoutsourcet. Herken je de vraag en wil je dat wij met je meedenken? Kom dan langs!

365, door de bomen het bos zien!

We kennen inmiddels allemaal Teams en SharePoint. Digitaal samenwerken betekent ook digitaal gegevens delen. Met collega’s of met derden. AVG en governance zijn belangrijke procedurele en inrichtingsvraagstukken waar bij stilgestaan moet worden. Functionaliteit in de 365 apps verandert snel. Hoe houd je dat allemaal bij? Ziet u door de bomen het bos nog? Wij wel! Kom voor het antwoord bij ons langs! 

Onze 365 best practice

Wij kennen de corporatieprocessen, de data waarmee gewerkt wordt en de inrichtingsvereisten.

Uit de Microsoftapps hebben we een selectie gemaakt en we hebben een standaard inrichting bedacht. Deze groeit mee met de mogelijkheden die Microsoft biedt. Maar ook met de wensen die corporaties hebben.

Wij geloven in het feit dat we kennis moeten delen en dat het zoeken naar de meerwaarde klantspecifiek is.

Onze 365-best practice is hier een mooi voorbeeld van. We helpen corporaties snel op weg en samen werken we aan het toevoegen van verdere waarde! Hoe dat eruitziet? Kom langs dan laten we je het zien!

I&A-samenwerking

De afgelopen 2 jaar hebben zo’n 15 corporaties begeleid bij een vorm van I&A samenwerking. Variërend van het doen van een samenwerkingsverkening op het gebied van I&A tot en met het de gezamenlijk inkoop en implementatie van een ERP-systeem.Ben je benieuwd bij welke opdrachten we een bijdrage hebben geleverd en hoe we dat doen, kom dan een balletje werpen!